De visie van Breevast

Breevast gebruikt haar visie, creativiteit en kennis om de juiste investeringsbeslissingen te nemen. Om risico's te spreiden, is de portefeuille verdeeld over verschillende landen en sectoren.

Breevast speelt in op de behoeften van eindgebruikers. In de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed houdt Breevast nadrukkelijk rekening met de omgeving, bedrijfscultuur en specifieke wensen van haar klanten.

De activiteiten van Breevast worden aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam. Daarnaast heeft Breevast meerdere Europese vestigingen in o.a. Brussel en Antwerpen, Warschau, Luxemburg en Bratislava. Breevast US, gevestigd in Newport Beach Californië, coordineert de investeringen in Noord-Amerika.

Strategie en kernactiviteiten De vastgoedactiviteiten van de vennootschap in de kernmarkten Nederland, België, Oost-Europa en de Verenigde Staten bestaan uit een viertal strategische segmenten, te weten:

1. Uitbouw van de bestaande vastgoedportefeuille en verbetering van de kwaliteit. Breevast verwerft (portefeuilles van) objecten waaraan waarde kan worden toegevoegd en verkoopt de panden die geoptimaliseerd zijn. Er wordt gestreefd naar vergroting en verjonging van de exploitatieportefeuille. De kwaliteit van een object wordt hierbij scherp in de gaten gehouden met als voornaamste criteria de locatie, de huurstroom en de kwaliteit van de huurder.

2. Asset Management ten behoeve van portefeuilles in joint venture. Breevast houdt, samen met internationale partijen op de financiële markten (grote) portefeuilles waarvoor zij, na verwerving, het asset management voert. De hiertoe opgezette asset management organisatie voert een actief portefeuillebeheer die ernaar streeft om de portefeuille verder te optimaliseren en om deze op middellange termijn tranchegewijs af te stoten.

3. Roulatie in de vastgoedportefeuille ter bevordering van de dynamiek en verbetering van het rendement. Breevast is geïnteresseerd in het aankopen van (grote) portefeuilles van (beursgenoteerde) vastgoedfondsen, al dan niet met partners. Door het grote transactievolume kunnen dergelijke portefeuilles voor een gunstige prijs worden ingekocht. Het streven is om een gedeelte van de objecten kort aan te houden en dan te verkopen. Bij de overige objecten is de doelstelling om het volledige potentieel van upgrading of (her)ontwikkeling te realiseren.

4. Ontwikkelen van commercieel vastgoed ten behoeve van de eigen portefeuille. Met het onder eigen regie ontwikkelen van vastgoedprojecten worden hogere aanvangsrendementen gecreëerd. Dit is mogelijk omdat Breevast een zeer strikte budgetdiscipline heeft en risico's beperkt worden door voor aanvang van de bouw een substantieel gedeelte te verhuren. Door de projectontwikkelingsactiviteiten wordt bovendien marktrelevante kennis binnen de onderneming behouden. Na oplevering wordt dergelijk jong en courant vastgoed in de regel toegevoegd aan de exploitatieportefeuille.

Naast bovenstaande activiteiten in de kernmarkten is Breevast alert op kansen in voor haar nieuwe werkgebieden. Hierbij concentreert Breevast zich op economisch sterke en/of snel groeiende, politiek stabiele landen, al dan niet in samenwerking met locale partners.