News

Breevast publiceert jaarcijfers 2017

3 oktober, 2018

AMSTERDAM, 3 oktober 2018 – De algemene vergadering van aandeelhouders van Breevast B.V. heeft onlangs de jaarcijfers over 2017 vastgesteld. Over boekjaar 2017 werd een groepsresultaat na belastingen behaald van ruim EUR 165 mln. en de eigen vermogenspositie nam verder toe.  
Het groepsvermogen per ultimo 2017 bedroeg EUR 594,3 mln. (2016: EUR 441,9 mln.). De solvabiliteit is in 2017 verder gestegen naar 68% (2016: 59%) en het groepsresultaat na belastingen bedroeg ruim EUR 165 mln. (2016: EUR 188,1 mln.).
Het afgelopen jaar kenmerkte zich voor Breevast door een strategische heroriëntatie waarin het ontwikkelen ten behoeve van de eigen portefeuille in met name grootstedelijke gebieden de belangrijkste kernactiviteit vormt. De ontwikkelingsportefeuille van de groep waartoe Breevast behoort, bedraagt circa 700.000 vierkante meter aan commercieel en residentieel vastgoed in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. Circa 550.000 vierkante meter van deze pijplijn bevindt zich op centrumlocaties in steden in de Randstad en Eindhoven. In Frankfurt bezit de groep een ontwikkelingslocatie voor circa 120.000 vierkante meter aan residentieel vastgoed. 
Breevast zal haar grootse asset in België, de Finance Tower in Brussel, niet desinvesteren maar aanhouden als belegging. 
Nadat Breevast zelf het hoofdkantoor van Dropbox in San Francisco ontwikkelde, is deze positie verkocht aan een eindbelegger. Breevast oriënteert zich op nieuwe investeringen in de Verenigde Staten ter verdere uitbreiding van haar Amerikaanse beleggingen.

Terug