News

Duurzame toekomst voor kantoorgebouw Terra Nova in Zoetermeer

4 april, 2023

Breevast en ZBG hebben vergaande plannen om het kantorencomplex Terra Nova in Zoetermeer te transformeren tot 393 woningen. Door ontwikkelingen in de markt is de realisatie uitgesteld en zal de bouw op zijn vroegst eind 2023 starten.

Het grote kantorencomplex wordt omgevormd  tot 393 woningen, waarvan 106 goedkope huurwoningen, 98 midden geprijsde huurwoningen en 185 overige woningen. Het casco van het bestaande pand wordt hergebruikt en de gebouworganisatie (trappenhuizen en stijgpunten) blijven behouden. Daarnaast wordt de schil aangepast aan de huidige eisen en wordt de energievoorziening verduurzaamd. Hiermee krijgt dit bestaande kantoorgebouw een duurzame functie. Er zijn gesprekken met bouwteampartner Van Omme & De Groot uit Rotterdam om het project Terra Nova uit te werken.

Voorzien in behoefte

Henk Brouwer, CEO van Breevast: “De transformatie van Terra Nova biedt ruimte voor een aanzienlijk aantal kleine en middelgrote woningen. Zo willen we de bestaande gebouwen een duurzame toekomst geven, iets waar behoefte aan is in Zoetermeer.”

Veranderende omstandigheden

Voor het project is een onherroepelijke omgevingsvergunning afgegeven. Het voorbereidende werk (oftewel ‘strippen’) is in 2022 afgerond. Henk Brouwer: “De omstandigheden voor nieuwbouw zijn in de loop van 2022 sterk gewijzigd, door de sterke inflatie en het aangekondigde overheidsbeleid voor de huursector. Deze wijzigingen hebben helaas ook invloed op Terra Nova met als gevolg dat de beoogde realisatie helaas is uitgesteld. We realiseren ons dat dit niet ideaal is en doen er alles aan om zo snel mogelijk te kunnen starten”. De oplevering zal in ieder geval niet eerder zijn dan in 2025 of 2026.

Terug