A new era

Breevast breidt de bestaande beleggingsportefeuille in Nederland uit met ontwikkelpijplijnen in Amsterdam, Eindhoven en Zoetermeer. De toekomstige beleggingsportefeuille zal een aanzienlijk hoger aandeel residentieel vastgoed omvatten. We zijn getransformeerd naar de organisatie die klaar is voor een nieuwe fase als ontwikkelende belegger.

Download ons jaarverslag

Herstel economie in 2021 maar investeringsvolumes bleven achter

Ondanks een recordjaar voor de logistieke markt was het Nederlandse vastgoedbeleggingsvolume in 2021 met 17,3 miljard euro aanzienlijk lager dan de jaren ervoor. Door een verhoging van het algemene tarief van de overdrachtsbelasting in 2021 werden geplande transacties, met name van woningportefeuilles, nog eind 2020 afgerond. De eerste twee kwartalen van 2021 begonnen hierdoor met historische lage beleggingsvolumes. Vanaf het derde kwartaal trokken de transacties voor de meeste sectoren aan.

De investeringsvolumes op de vastgoedbeleggingsmarkt bleven weliswaar achter, maar niet door het ontbreken van vraag. Voor aanbieders met een ontwikkelpijplijn zijn in de meeste sectoren volop kansen te benutten al zijn de stijging van rente en bouwkosten en krapte op de arbeidsmarkt een punt van aandacht. Economische ramingen blijven onzeker door de invloed van de pandemie maar zeker ook door de oorlog in Oekraïne.

Vastgoedportefeuille flink gestegen

In 2021 werden 32,8 miljoen euro vastgoed in exploitatie en 66,9 miljoen euro vastgoed in ontwikkeling aangekocht. De aankopen betroffen vooral transacties binnen ZBG Group waartoe Breevast behoort als onderdeel van een herstructurering. De verkopen van onroerende goederen (in België en Curaçao) hadden een waarde van 1,3 miljoen euro.

De bezettingsgraad bedroeg 78,9%, dit is beïnvloed door de strategische leegstand in drie aangekochte objecten in Nederland die herontwikkeld gaan worden (Amstelveen, Gouda en Zoetermeer). Exclusief deze objecten zou de bezettingsgraad 87,9% bedragen, wat zeer acceptabel is.

In 2021 bedroeg de exploitatieportefeuille van Breevast 646,7 miljoen euro. De ontwikkelingsportefeuille inclusief voorraden bedroeg 190,9 miljoen euro. De totale waarde van de vastgoedportefeuille is daarmee 837,6 miljoen euro, een dikke 280 miljoen meer dan in 2020.

Onze projecten

Hoge kwaliteit
Innovatief
Duurzaam

KERNCIJFERS 2021 vs 2020

Ontwikkelpijplijnen in Amsterdam, Zoetermeer en Eindhoven

De huidige focus van Breevast is het uitbreiden van de bestaande beleggingsportefeuille in Nederland door het ontwikkelen en realiseren van de ontwikkelpijplijn in Amsterdam, Eindhoven en Zoetermeer. In 2022 /2023 zal voor de eerste ontwikkelingen de bouwfase starten. Gezien de geplande uitbreiding van de beleggingsportefeuille, met kwalitatief hoogwaardige kantoren en een hoog aandeel residentieel vastgoed, is Breevast goed gepositioneerd.

 

Breevast richt zich op het creëren van nieuwe stads- en vastgoedlevenscycli om te werken, wonen en socializen in kernsteden en heeft een grote ontwikkelingspijplijn met een focus op Amsterdam om haar ambities waar te maken.

Vastgoedontwikkeling moet gericht zijn op het welzijn van mensen

Enkele jaren geleden besloot Breevast om haar vastgoedportefeuille te heroriënteren en in te spelen op opkomende trends in de samenleving die om hoogwaardige, duurzame vastgoedoplossingen vragen. Breevast specialiseerde zich in de ontwikkeling van grootschalige, stedelijke revitaliseringsprojecten, die wonen, werken en sociaal leven combineren in duurzame, hightech vastgoedconcepten die ook in buitenruimte voorzien. De visie van het bedrijf is verankerd in de overtuiging dat vastgoedontwikkeling moet worden geleid door een focus op het welzijn van mensen.  Onze projecten combineren wonen, werken en sociaal leven in duurzame, hightech vastgoedconcepten.

 

We gaan een nieuwe fase in

De verschuiving naar duurzame, innovatieve vastgoedconcepten

We willen toonaangevend zijn in de sector en vooroplopen in de verschuiving naar duurzame, innovatieve vastgoedconcepten. Met een bestaande portefeuille van hoogwaardige kantoorgebouwen en een ontwikkelingsplan van meer dan 600.000 m2 gericht op projecten die helpen voldoen aan de groeiende vraag naar stedelijk wonen en geschikt zijn voor gemengd gebruik, zijn we klaar om aan deze reis te beginnen.

Download het complete jaarverslag hier

Download Report

Disclaimer
In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.