Horizons ahead

Breevast heeft in 2019 sterk gepresteerd. We hebben de kwaliteit van onze vastgoedportefeuille uitgebouwd en verbeterd, gericht op duurzaam vastgoed van hoge kwaliteit.

Download ons jaarverslag

Een sterke prestatie in 2019

Na sterke resultaten in 2019 en de succesvolle verkoop van een aantal objecten en ontwikkelingsprojecten in 2019 en begin 2020, heeft Breevast de herschikking van de portefeuille afgerond en is het klaar om de realisatie van haar strategische ambities te versnellen. Het bedrijf is optimaal gepositioneerd om in te spelen op de veranderende behoeften van de samenleving door de (her)ontwikkeling van hoogwaardig, innovatief en duurzaam vastgoed waarin het welzijn en het zakelijk succes van mensen centraal staan.

 

Stabiel direct resultaat en verbeterde bezettingsgraad

In 2019 bleef het directe resultaat van Breevast stabiel op 23,2 miljoen euro, terwijl de bezettingsgraad verder verbeterde tot 83,1%. Gesteund door de aankoop van twee high-end kantoorgebouwen in Beverly Hills, Californië, steeg de totale waarde van de vastgoedportefeuille tot 537,1 miljoen euro, ten opzichte van 387,6 miljoen euro in 2018. Aan het einde van het jaar was de solvabiliteit uitzonderlijk sterk met een ratio van 75%, waardoor het bedrijf de financiële flexibiliteit en veerkracht heeft om de kansen te grijpen die zich in het huidige landschap voordoen.

Onze projecten

Hoge kwaliteit
Innovatief
Duurzaam

KERNCIJFERS 2019 vs 2018

Projecten in België en Duitsland

De verkoop van het grootste op zichzelf staande kantoorpand van België, de Financietoren in Brussel, voor meer dan 1,2 miljard euro in januari 2020, was een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf en getuigt van zijn strategische visie voor de toekomst van onroerend goed. Na een omvangrijk stedelijk herontwikkelingsproject biedt de verkoop van ons 30% -belang in de Financietoren, samen met de verkoop van een van de grootste residentiële projecten in Duitsland, Breevast de financiële middelen om haar strategie te versnellen. De resterende 70% van de Financietoren was in handen van een verwante groepsentiteit, gestructureerd buiten Breevast maar binnen de groep waar Breevast onderdeel van uitmaakt.

Breevast richt zich op het creëren van nieuwe stads- en vastgoedlevenscycli om te werken, wonen en socializen in kernsteden en heeft een grote ontwikkelingspijplijn met een focus op Amsterdam om haar ambities waar te maken.

Vastgoedontwikkeling moet gericht zijn op het welzijn van mensen

Enkele jaren geleden besloot Breevast om haar vastgoedportefeuille te heroriënteren en de schuldpositie af te bouwen om in te spelen op opkomende trends in de samenleving die om hoogwaardige, duurzame vastgoedoplossingen vragen. Breevast specialiseerde zich in de ontwikkeling van grootschalige, stedelijke revitaliseringsprojecten, die wonen, werken en sociaal leven combineren in duurzame, hightech vastgoedconcepten die ook in buitenruimte voorzien. De visie van het bedrijf is verankerd in de overtuiging dat vastgoedontwikkeling moet worden geleid door een focus op het welzijn van mensen, terwijl bedrijven moeten worden geholpen door hen te voorzien in hun snel veranderende behoeften om waarde te creëren voor de samenleving door middel van doelgericht en productief personeel. Voor grootschalige stedelijke ontwikkelingsprojecten met een focus op woningen kan Breevast ervoor kiezen om samen te werken met institutionele vastgoedbeleggers.

Onze projecten combineren wonen, werken en sociaal leven in duurzame, hightech vastgoedconcepten.

De solvabiliteit was uitzonderlijk sterk met een ratio van 75%.

De verschuiving naar duurzame, innovatieve vastgoedconcepten

We willen toonaangevend zijn in de sector en vooroplopen in de verschuiving naar duurzame, innovatieve vastgoedconcepten. Met een bestaande portefeuille van hoogwaardige kantoorgebouwen en een ontwikkelingsplan van meer dan 600.000 m2 gericht op projecten die helpen voldoen aan de groeiende vraag naar stedelijk wonen en geschikt zijn voor gemengd gebruik, zijn we klaar om aan deze reis te beginnen.

Download het complete jaarverslag hier

DOWNLOAD ONS JAARVERSLAG

Disclaimer
In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.