Vastgoed

Zone Boerhaavelaan

Tussen het NS-station Zoetermeer CS en het stadshart bezit Breevast circa 10 ha grond. Naast de twee bestaande kantoren van 50.000 m2 bvo zijn nog circa 150.000 m2 bvo ontwikkelingen mogelijk.

In samenwerking met de gemeente Zoetermeer is een ontwikkelplan uitgewerkt en een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Het plan wordt volgens planning in het najaar van 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Er kunnen tot 80.000 m2 woningen en tot 20.000 m2 voorzieningen worden gerealiseerd, en voor het overige kantoren. In totaal worden circa 690 woningen voorzien.

De ontwikkeling zal de entree naar de stad verbeteren het station en het stadcentrum beter met elkaar verbinden. Parkeren vindt ondergronds plaats, met groenvoorzieningen op het dak. Een grote waterpartij langs de Boerhaavelaan versterkt het toch al groene karakter van deze Boerhaavelaan.

De bestaande bebouwing zal in het plan worden geïntegreerd. Duurzaamheid vormt een belangrijk aandachtpunt bij de plantontwikkeling.

Terug