News

VASTSTELING JAARVERSLAG BREEVAST 2022  

29 december, 2023

Op 29 december 2023 heeft Breevast B.V. haar vastgestelde jaarrekening over 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In 2022 werd een resultaat na belastingen behaald van EUR 4,4 mln, dit is een daling ten opzichte van 2021 van EUR 155,5 mln. Het verschil in het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door afname van het indirecte beleggingsresultaat in 2022 ten opzichte van 2021. Ondanks een waardestijging van een belangrijke asset in 2021 en de waarderingsdruk van het vastgoed in 2022 door onder andere een hogere en volatiele rente, steeg het eigen vermogen in 2022 naar EUR 718,2 mln.

De jaarrekening van 2022 meldt twee gebeurtenissen die na balansdatum hebben plaats gevonden in 2023 die een materieel effect hebben op het vermogen van de vennootschap. In 2023 werd EUR 170 mln dividend aan de aandeelhouder uitgekeerd. Daarnaast is in 2023 een herstructurering doorgevoerd binnen de Amerikaanse organisatie. De bestaande activa zijn ingebracht in een aan Breevast B.V. gelieerde structuur van de UBO.

Terug